Monthly Archives: September 2011

Nijn eleven mag dus toch!

Lang geleden in de zomer van 2006 plaatste ik deze afbeelding van Nijntje op mijn site. Ik kreeg toen in mooie juridische taal het verzoek om deze afbeelding van mijn site te verwijderen.

Ik vroeg me al af of het plaatsen van zo’n afbeelding wel echt strafbaar zou zijn, maar omdat ik geen zin had in gedoe heb ik de afbeelding offline gehaald.

Afgelopen week, op 13 september, heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat deze afbeelding en de vele andere satirische Nijntje afbeeldingen wél geoorloofd zijn!

Ik had het niet beter kunnen verwoorden dan het gerechtshof:

“De bedoeling van deze afbeeldingen, die in combinatie met de bijbehorende teksten in schril contrast staan met de oorspronkelijke figuur Nijntje, is onmiskenbaar het opwekken van de lachlust”

Bron: Media Report